Empresa

L’empresa, motor d’una economia productiva, innovadora i sostenible

Lluís Juncà
Lluís Juncà

Per accelerar la sortida de la crisi provocada pel coronavirus i per tenir el país pròsper i sostenible que volem, cal que Catalunya actuï en tres línies. Primer, ens cal pensar en gran: som un país petit a nivell territorial ‒o tan petit com Dinamarca- i per això és fonamental tenir una visió ambiciosa en els nostres projectes, en la nostra capacitat de transformació. Això significa arribar a grans acords, a compartir horitzons entre molts diferents actors i a assumir riscos de forma col·lectiva.

Segon, l’administració ha de tenir un paper actiu en l’impuls de projectes estratègics, especialment ara que afrontarem el repte d’aprofitar els fons Next Generation. I al mateix temps, qualsevol projecte que busqui la complicitat de les administracions públiques ha de partir d’una inequívoca responsabilitat social i mediambiental. Ser capaços de posar en valor la visió emprenedora de l’administració i la responsabilitat social dels projectes empresarials té un clar efecte multiplicador, i per aconseguir-ho, cal substituir la cultura de la desconfiança per la cultura de la col·laboració.

I tercer, cal passar de l’economia del volum a l’economia del valor. L’economia del volum busca rendiments a curt termini, sense pensar en les conseqüències a mitjà i llarg termini. En canvi, ens cal mirar al futur pensant en una economía orientada al valor, que busca rendiments sòlids i sostenibles i que genera un sistema econòmic més estable i resilient.

 

Lluís Juncà

President de la sectorial d’Empresa, Indústria i Serveis

empresa@esquerra.cat