Universitats i Recerca

Reactivem l’economia productiva posant en relleu a la universitat i la recerca

Eva Jané
Eva Jané

L’arribada de la pandèmia ens ha capgirat la vida en tots els aspectes, no només la salut, sinó també el desenvolupament econòmic i la societat del benestar. La crisi derivada de la covid-19 ha evidenciat el paper central del coneixement en l’elaboració d’una estratègia per a la reactivació econòmica de Catalunya.

El procés formatiu de la ciutadania comença a l’escola i segueix a l’etapa post obligatòria, bé a través de la universitat o de la formació professional, i continua amb la formació permanent o continuada al llarg de la vida, per ampliar i actualitzar coneixements, de manera que tots els agents que intervenen en la formació de la ciutadania han d’estar implicats i treballar conjuntament per poder donar resposta a les necessitats del món laboral i de retruc desenvolupar el nostre país.

La República ha de promoure i posar al lloc que es mereix al sistema universitari català per tal que respongui a les necessitats de la societat, que disposant d’un finançament adequat, li permeti desenvolupar la seva triple missió: docència, recerca i transferència de coneixement.

Esquerra Republicana té com a objectiu estar al costat de la gent d’aquest país i construir un futur millor per a la nostra societat, per aquest motiu, en el programa electoral per les eleccions al Parlament de Catalunya, defensem un model universitari basat en criteris d’excel·lència, transparència i igualtat d’oportunitats, per avançar cap a un país més basat en el coneixement que doni resposta als reptes econòmics, tant en competitivitat com en ocupació, però també als reptes socials, ja que el coneixement defineix la qualitat de vida d'una societat.

Perquè estem convençudes i convençuts que la Universitat és indispensable per poder ser un país capdavanter en recerca i innovació i per poder orientar l’activitat del nostre teixit empresarial cap a àmbits de creixent valor afegit. Es xifra la contribució de les Universitats a l’economia catalana en l’1,4% del PIB, amb una generació de gairebé 45.000 llocs de treball a temps complet. Amb les dades obtingudes del sistema públic de recerca, els resultats arriben fins a l’1,7% de la riquesa del país i una mica més de 60.000 feines directes i indirectes.

La recerca i l’educació superior tenen un lligam directe amb el teixit econòmic i un impacte immediat sobre l’economia del territori. Qualsevol economia basada en el coneixement i la innovació necessita d’una relació propera i col·laborativa entre empreses, administracions i universitats, i per sort, Catalunya disposa d’un ecosistema amb els elements necessaris per obtindre-ho.

L’educació superior i la seva relació amb la recerca i la innovació té un paper fonamental en el progrés individual que beneficia al conjunt de la societat. És per aquest motiu que l’educació, la recerca i la innovació representen el nucli central del programa d’Esquerra Republicana, perquè com a societat, ens cal posar en valor la Universitat, reconèixer la seva tasca i atorgar-li el prestigi i el finançament que es mereix, impulsant:

 • Un sistema universitari capdavanter, que impulsi el coneixement i el pensament crític de la societat, que estigui orientat a l’excellència, que valori la tasca docent i investigadora i que obtingui reconeixement internacional.
 • Igualtat d’oportunitats sense barreres d’accés ni sostres de vidre en l’ensenyament universitari, amb preus públics que tendeixin a la gratuïtat, amb un sistema de beques ambiciós i sense discriminacions per motius de gènere en cap àmbit de la universitat.
 • Finançament homologable al dels països més desenvolupats (de l’ordre del 1,5-2% del PIB i amb finançament addicional vinculat a un contracte programa) per garantir una oferta d’excellència, sense precarització laboral i amb retorn a la societat.
 • Revisar la llei d’universitats, i aplicar mesures de transferència de competències a la Generalitat, que li permetin impulsar, entre d’altres, l’agilització dels procediments administratius en pro d’una gestió eficient i eficaç.
 • Introduir la perspectiva de gènere en la docència, la recerca i la gestió. Potenciar les vocacions científiques entre les dones i eliminar els sostres de vidre.

 

La República Catalana també ha de fer una aposta per la recerca i la innovació a través d’un sistema de recerca integral que englobi les universitats, els centres tecnològics i de recerca, el teixit empresarial i les administracions públiques en un engranatge conjunt per crear una societat del coneixement amb una economia d’alt valor afegit, promovent les següents accions:

 • Impulsar el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement promovent una estructuració integral de centres de recerca, independentment de la seva vinculació orgànica a estructures universitàries, amb participació del personal investigador en la gestió i amb un sistema d’avaluació de qualitat i de selecció de personal de recerca amb criteris oberts, clars, comprovables i amb resultats.
 • Aprovar la llei catalana de la ciència com a mecanisme constituent de model de recerca de Catalunya
 • Garantir una visió integral dels centres de recerca, independentment de la seva vinculació orgànica amb estructures universitàries, amb participació del personal investigador en la gestió i amb un sistema d’avaluació de qualitat i de selecció de personal de recerca amb criteris oberts, clars, comprovables i amb resultats.
 • Promoure l’elaboració del conveni sectorial de la recerca a Catalunya. La recerca es tradueix en molts llocs de treball amb un grau d’alta temporalitat, falta d’estabilització i manca de sous dignes i d’incentius.
 • Impulsar les infraestructures de recerca necessàries i projectades per a la reconstrucció del país, donant suport a les infraestructures de recerca que s'englobin en els àmbits prioritaris identificats per la Comissió Europea en el Pla Next Generation EU, així com a aquelles que convergeixin amb el Pacte Nacional per a la Indústria i amb el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement.
 • Desplegar el projecte de la Ciutadella del Coneixement com una de les principals àrees de coneixement d’Europa, planificant del projecte de recerca a la zona de les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs o exigint a l’Estat el destí a activitats de recerca dels locals del Port Olímpic que actualment tenen un ús d’oci nocturn, entre altres projectes estratègics per al país en àmbit de la recerca i transferència del coneixement. Impuls al hub de Biomedicina, Biodiversitat i Benestar Planetari que s’està desenvolupant a l’espai del Mercat del Peix, a l’àrea de la Ciutadella, i al hub internacional de Coneixement per al Desenvolupament Sostenible i la Pau, que inclourà transició energètica, canvi climàtic i desenvolupament sostenible i que s’ubicarà als edificis de les Tres Xemeneies i la Nau de Turbines.
 • Implementar una política de finançament estable del sistema de recerca, amb l’objectiu d’assolir un finançament del 3,5% del PIB, una aportació pública del 40-50% del finançament global, amb contractes programa de finançament per objectius, finançament directe de contractació de captació/retenció de talent i amb actuacions anticícliques per garantir l’estabilitat del finançament independentment de la conjuntura econòmica. Establir una fiscalitat que incentivi la inversió en R+D+I del sector privat.

 

En conseqüència no podrem reactivar l’economia productiva sense posar de relleu el paper que juga el sistema català de R+D+i, i en concret les Universitats.

 

Eva Jané

Presidenta de la sectorial d’Universitats, Recerca i Innovació

universitatsrecerca@esquerra.cat