Comerç Turisme i Consum

Rellançar un turisme més sostenible i en clau de país

Carles Soriano
Carles Soriano

Catalunya és una potència turística de primer ordre, disposa d’una oferta turística molt àmplia i variada, tant és així, que abans de la pandèmia representava aproximadament el 12% del PIB català. La crisi ha castigat especialment el turisme estranger. L'any 2020, la despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va decréixer un 83%.

En aquest escenari, cal que el Govern segueixi aplicant les ajudes al sector, tal com ho ha establert darrerament. Tanmateix, proposem la creació de nous instruments com bons de despesa, amb la finalitat de promoure el turisme local. Cal tenir present que el turisme és una activitat econòmica que té un fort impacte sobre altres sectors econòmics -efecte multiplicador-, per tant, l’activació d’aquest sector afectarà positivament altres sectors. Paral·lelament, i amb el marc de la pandèmia, de cara el proper estiu, caldrà establir una estratègia de país per garantir l’arribada del turisme internacional, amb el propòsit d’associar Catalunya com un destí turístic segur.

D’altra banda, caldrà abordar els reptes que ja hi havia plantejats abans de la crisi, en aquest sentit, cal rellançar un turisme més sostenible i en clau de país. Cal seguir treballant per un model turístic més equilibrat que prioritzi la qualitat de l’oferta a la quantitat. Un model que vetlli per la sostenibilitat ambiental de l’activitat turística i que eviti les externalitats negatives. Caldrà aprofundir en l’especialització turística, la diversificació i l’equilibri territorial. Cal seguir treballant per la modernització i digitalització del sector a efectes d’esdevenir un sector competitiu. I finalment, en el marc de de les polítiques transformadores, de sostenibilitat i de reactivació de l’economia catalana caldrà elaborar un pla de modernització i competitivitat del sector turístic català.

 

Carles Soriano

President de la sectorial de Comerç, Turisme i Consum

comercturisme@esquerra.cat