Treball Autònoms i Economia Social

Teletreball i igualtat retributiva

L’emergència sanitària ha generalitzat el recurs al Teletreball, que pot fixar un abans i un després en els sistemes d’organització del treball, accelerant una tendència que ja existia, encara que de manera molt minoritària, en algunes empreses i sectors professionals especialitzats (principalment on s’ha produït l’externalització de certes activitats i es treballa per projectes).

Recentment, es va aprovar la Llei que el regula, després de mesos on treballar des de casa s’ha convertit en una realitat, fruit de la pandèmia de la Covid-19. Us presentem dos quadres sinòptics sobre la llei 28/2020 del Treball a Distància.

Presentem en aquest quadre sinòptic les novetats en matèria d’igualtat retributiva del Reial Decret 902/2020 per a la igualtat retributiva entre dones i homes. El principi d'igualtat retributiva per treball d'igual valor està regulat en l'article 28 de l’Estatut dels Treballadors, però estava pendent de ser desenvolupat per clarificar conceptes com “treball d’igual valor”, que és el que pretén aquesta norma a més d’establir determinades obligacions formals.