Agricultura Ramaderia i Pesca

L’Agenda Rural, una eina més de construcció del país

Oriol Anson
Oriol Anson

Un dels elements clau per tenir un país cohesionat és el seu equilibri territorial. I el nostre país, com altres, pateixen un problema de desequilibri i despoblament pel que fa a la distribució de la població, que fomenta la sensació de què les decisions es prenen sempre pensant en les zones més poblades i sense tenir en compte les necessitats de la resta del territori.

Però el repte demogràfic és un problema transversal al que ha de fer front tot el país, i per superar-lo hem de deixar de parlar de despoblament per parlar de repoblament perquè això ens obliga a pensar en polítiques en positiu, de manera que aconseguim que les condicions de l’espai rural sigui el màxim assimilables a l’espai urbà, per a què la gent tingui l’oportunitat de desenvolupar-hi el seu projecte vital i professional amb la màxima igualtat de drets.

I la manera de definir aquestes polítiques és l’Agenda Rural, que té com a un dels referents la Declaració de Cork 2.0, sobre una vida millor en el medi rural, que, a partir d’un procés de recollida de propostes, amb la participació de tota la població, ha de permetre posar, sobre paper, les necessitats de l’espai rural i, a partir d’aquí, establir polítiques transversals, noves o de modificació de les actuals, que permetin millorar-hi les condicions de vida.

L’objectiu és equilibrar territorialment el país fomentant-ne la cohesió social i territorial, a través d’un desenvolupament econòmic diversificat, que faciliti la creació d’ocupació qualificada que tingui com a resultat final, un territori gestionat i un país equilibrat.

I aquesta agenda Rural s’haurà d’encaixar amb l’Agenda Urbana, que s’està treballant, de manera que les dues no es mirin una a l’altra sinó que mirin ambdues cap endavant i cap al futur, per fer avançar el conjunt del país de manera transversal, comptant amb tothom i amb tot el territori, sobre la base de la igualtat d’oportunitats.

 

 

Oriol Anson

Director general de Desenvolupament Rural i vocal de l’executiva sectorial d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

agricultura@esquerra.cat