Comerç Turisme i Consum

Equitat en el consum alimentari

Cal vetllar perquè el preu del cistell de la compra sigui equitatiu entre tota la població.

Rosa Funtané
Rosa Funtané

La sensibilitat als diferents al·lèrgens alimentaris entre la població és molt variable i en aquests moments no hi ha consens sobre els nivells d’al·lèrgens que poden donar lloc a una reacció al·lèrgica en persones vulnerables. Fins ara s'ha treballat per donar pautes normatives per tal d'aconseguir que tots els productes portin la seva composició en l'etiquetatge .Aquesta acció ha ajudat a poder donar a conèixer, tant al productor com al client, la importància d'establir mecanismes de seguretat davant la ingesta de qualsevol aliment.

Però hem d'anar més endavant. Tal com diuen els diferents estudis, el preu del cistell de la compra en usuaris amb intolerància alimentària és més elevat que en la resta d'usuaris. Aquest desnivell econòmic genera diferències importants entre la ciutadania i cal preveure-ho i actuar en conseqüència.

L'equitat /igualtat social es treballa des del principi fonamental de promoure totes aquelles accions que protegeixen al ciutadà en igualtat de condicions i oportunitats. I ens refermem en aquest principi.

Des d’Esquerra Republicana treballem i treballarem per garantir una política d'acció proactiva davant les diferents desigualtats que es puguin generar en qualsevol àmbit del consum.

És important posar damunt la taula aquesta situació per poder definir actuacions d'impacte que no perjudiquin l'economia dels ciutadans. Cal vetllar perquè el preu del cistell de la compra sigui equitatiu entre tota la població. I en aquest sentit treballarem per poder donar resposta a un col·lectiu que precisa d’una normativa clara i equitativa amb la resta de persones.

El nostre objectiu és la reglamentació i el control de preus dels productes que precisen els col·lectius més vulnerables en el consum de productes específics per a la seva situació de consum alimentari. Vetllarem per l’assoliment de l’objectiu així com d’altres que ens afecten directament com a consumidors i usuaris.

 

Rosa Funtané

Secretaria general de la sectorial de Comerç Turisme i Consum

comercturisme@esquerra.cat