Treball Autònoms i Economia Social

Finalitza un nou curs ple de noves oportunitats

Marta Massagué
Marta Massagué

Aquest mes de juny hem donat per finalitzat el curs 2020-2021; un curs que ara, mirant enrere, sabem que ha estat un èxit perquè ens ha permès reprendre la presencialitat a les aules, i això sabem que és imprescindible pel benestar dels nostres infants i joves.

Aquest mateix procés que milers d’alumnes han fet als centres educatius d’arreu de Catalunya, també ha estat compartit pels joves dels Centres de Noves Oportunitats. Aquests centres de formació dissenyats per l’administració competent en l’àmbit de Treball, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya l’any 2015, són un recurs per a joves de 16 a 21 anys que han abandonat prematurament el sistema educatiu sense graduar en ESO, o que tot i haver graduat manifesten un nivell competencial massa baix per continuar uns estudis postobligatoris.

L’objectiu prioritari final és que reprenguin les ganes d’estudiar, assoleixin una certificació i retornin a la formació reglada, però també es valora que puguin obtenir una feina de qualitat i puguin desenvolupar el seu projecte de vida.

El programa es va iniciar el gener del 2016, temps des del qual s’ha testejat i millorat un model d’atenció socioeducativa integral, que fa sentir als joves que l’èxit no està renyit amb equivocar-se i que continuar endavant no està renyit amb caure.

Són 8 centres on s’ofereix formació integral, que combina el desenvolupament de les competències més tècniques lligades a oficis, amb les competències més transversals i educatives. Són centres amb una forta vinculació comunitària i amb una participació activa del teixit empresarial de cada territori, el que permet utilitzar metodologies molt més vivencials que fan que el jove alumnat pugui transitar activament pel seu itinerari formatiu, sentint-se protagonista, amb un acompanyament i suport constants.

Des del 2016, més de 10.100 alumnes han pogut passar un, dos o tres anys en un d’aquests centres; L’edat cronològica i el temps, no són per aquests nois i noies més que un formalisme. S’hi poden estar el que necessitin segons els seus interessos, la seva maduresa, o les seves expectatives.

Gairebé 3 de cada 4 alumnes quan hi accedeixen no tenen el graduat en ESO, són molt joves (1 de cada 2 són menors d’edat, i un 90% són menors de 21 anys), i molts d’ells, a més, arrosseguen una alta vulnerabilitat social que fa del treball de les diferents esferes vitals, un eix essencial de l’activitat dels centres; aspectes com la salut, el lleure, la gestió emocional o la desconstrucció del model de masculinitat hegemònic, són també eixos prioritaris de l’activitat d’aquests centres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paper del teixit empresarial

La participació de les empreses, pràcticament des de l’inici de l’itinerari formatiu de cada jove, és imprescindible en aquest model d’intervenció socioeducativa. Des de grans empreses a petits tallers o empreses familiars col·laboren amb els centres de Noves Oportunitats arreu de Catalunya.

Cada empresa té un ventall d’opcions de participació, segons el punt de l’itinerari formatiu en el qual es troben els nois i noies; en l’inici de l’itinerari formatiu les empreses col·laboren de l’orientació inicial mitjançant els tasts d’ofici, les xerrades a l’aula o les visites presencials, amb l’objectiu que els i les joves coneguin de primera mà el que significa laboralment cada itinerari formatiu.

Durant els itineraris formatius, el teixit empresarial participa impartint masterclass, tutoritzant joves, o oferint experiències simulades o reals de processos de selecció mitjançant “speed datings” i similars. Alguns joves, ja en processos de formació més avançats participen de formacions a mida, dissenyades conjuntament amb empreses en concret i que acaben essent una bona porta d’entrada al mercat laboral, ja que generen insercions de qualitat. Aquest any, a més, s’ha incorporat la formació dual, i tenim joves alumnes amb contractes de formació i aprenentatge en tallers de carrosseria mentre es formen en Certificats de Professionalitat

Com a part molt important d’aquest curs que ara acabem, hem de destacar com la flexibilitat que tenen aquests centres ha facilitat incorporar nous sectors productius en els itineraris formatius d’aquest últim any. La COVID-19 ha permès que els joves mostressin major interès en sectors que, o bé abans desconeixien, o no els interessaven. S’han desenvolupat menys itineraris formatius en l’àmbit de l’hostaleria i el turisme i s’han impulsat, en canvi, altres formacions més relacionades amb els oficis tradicionals, el comerç electrònic, la logística, el camp sociosanitari o la carrosseria entre d’altres.

Malgrat la intensitat que ha comportat aquest curs escolar, on ens hem trobat joves amb profunds malestars, i on sovint hem hagut de combinar la tasca formativa amb la contenció, on educadores, empreses i joves han hagut de gestionar constantment la incertesa, hem tingut més alumnes que mai amb voluntat de retornar al sistema educatiu.

El model d’intervenció socioeducativa i laboral dels Centres de Noves Oportunitats, amb la participació de joves, centres de formació, entitats socials, empreses i administració curs rere curs ens dona centenars de casos d’èxit que ens demostren que val la pena l’aposta. Aquests nois i noies, ens demostren cada curs que quan se’ls escolta i s’inverteix en ells, ells i elles responen.

Felicitats i Bon estiu!

 

Marta Massagué i Arboler

Sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social

treball@esquerra.cat