Comerç Turisme i Consum

Les Àrees de Promoció Econòmica Urbanes (APEUS), un compromís amb el comerç dels nostres municipis

Jordi Torrades
Jordi Torrades

Un dels punts del programa electoral d’ERC era la creació d’estructures que permetessin el treball col·laboratiu entre el sector públic i privat per marcar línies estratègiques i plans d’actuació comercial territorial, seguint el model de les APEUS, amb el compromís d’activar els mecanismes adients per finalitzar-les i per a que comencin a funcionar als nostres pobles i ciutats.

Les APEUS són una eina més a disposició dels ajuntaments i del teixit empresarial i, per tant, com qualsevol eina, pot ser que existeixin municipi en els que els convingui fer-la servir o no. Des de La Direcció General de Comerç hem de vetllar perquè, si l’emprenen, en facin un bon ús: amb projectes sòlids, consensuats amb tothom i que comptin amb el recolzament d’àmplies majories.

Es tracta doncs, de facilitar els recursos que permetin establir mecanismes per garantir la coresponsabilitat de tots els agents i, alhora, disposar de plans a llarg termini per a la millora de la competitivitat de les zones geogràfiques en qüestió.

Des de la Direcció General de Comerç, posem a l’abast aquests recursos per a que els municipis puguin crear les seves APEUS. Per aquest motiu hem creat la Oficina d’APEUS i hem incorporat en els incentius anuals el Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS).

Des de la Direcció General de Comerç, ens posem a disposició per acompanyar als nostres municipis per resoldre qualsevol dubte.

 

Jordi Torrades i Aladrén

Director General de Comerç de la Generalitat de Catalunya