Universitats i Recerca

Parlem d’I+D

Víctor Gordó
Víctor Gordó

El desenvolupament del coneixement i la innovació ha esdevingut un element estratègic per a la societat, ja que de la seva gestió se’n deriven múltiples conseqüències en àmbits diversos com poden ser l’econòmic, l’educatiu, el sanitari i, en definitiva, en el benestar de la població. Cal doncs, treballar per a garantir un horitzó que permeti assolir un país capdavanter en I+D, essent molt conscients del punt en que ens trobem actualment i planificant bé els següents passos que hem de fer tant en termes polítics com socials.

Per a l’any 2020, la Unió Europea va marcar per als països membres uns objectius respecte el que va considerar com a valors adequats per a la inversió en I+D. Aquest va ser del 3% del PIB, desglossat en un 1% d’inversió pública i un 2% de privada. Segons les dades més recents de què disposem (2019 IDESCAT i INE), la inversió en I+D a Catalunya va ser de l’1,44% del PIB (0,57% pública i 0,87% privada) i a Espanya de l’1,25% del PIB (0,54% pública i 0,71% privada). En d’altres països de la UE (dades 2019) el màxim va ser del 3,4 % del PIB amb països com Alemanya, Àustria o Suècia al capdavant, però entre els 28 països es va assolir una mitja del 2,1% del PIB.

Si mirem les xifres amb detall, un dels grans reptes que se’ns presenta com a país no és tan sols definir com encarar el finançament de l’I+D, sinó establir polítiques atractives que fomentin la inversió en I+D per part de les empreses. Per a aconseguir-ho, cal definir i posar en marxa mesures de diversa tipologia(legals, fiscals, etc...) que promocionin les aliances i sinèrgies entre el sector públic i el privat. És molt necessari també establir nous canals per a la transferència tecnològica, tot tenint en compte que a Catalunya les PIMEs aporten aproximadament un 70% dels llocs de treball, i sovint no tenen accés a grans inversions.

El Pacte Nacional de la Societat del Coneixement aprovat al maig de 2020 també ha de ser una eina i un referent per a la consolidació de l’ I+D a Catalunya, ja que al mateix es defineix un objectiu de la inversió del PIB d’un 2,12% (0,75% inversió pública i 1,37% inversió privada) per al 2024. El desplegament d’aquest PN@SC en polítiques efectives, i una propera llei de la ciència/innovació que estigui en consonància amb aquest objectiu, han de ser els pals de paller per a consolidar l’I+D com a un element clau per al futur del nostre país.

 

Victor Gordó Bayarri

Secretari General d ela sectorial d’Universitats, Recerca i Innovació

universitatsrecerca@esquerra.cat