Empresa

Emprendre o autoocupació

Lluís Juncà
Lluís Juncà

El percentatge de persones que han abandonat un negoci a Catalunya en els darrers 3 anys (1,7%) és aproximadament la meitat que el de la mitjana de països europeus (3%). Aquesta dada, malgrat a primera vista pot semblar bona, és símptoma d’un menor dinamisme del nostre sector emprenedor. De fet, és una constant dels darrers almenys vint anys. A més, la proporció d’emprenedors en fase inicial que esperen haver creat almenys cinc llocs de treball en els propers cinc anys és del 14,5% a Catalunya mentre que en els països europeus més avançats és de més del doble (31,5%).

La combinació d’aquests dos indicadors ens indiquen que l’emprenedoria a Catalunya és combinació de realitats molt diferents, i que molt sovint és més sinònim d’autoocupació que no pas d’un projecte de creació empresarial amb vocació de creixement. Les dues opcions són evidentment legítimes i lloables (i fins i tot a vegades el que comença com una autoocupació pot desenvolupar-se fins a constituir-se en empresa), però és important diferenciar-les perquè les capacitats, els recursos i els riscos associats a l’autoocupació o a engegar un projecte empresarial són clarament diferents.

I, en aquest sentit, és important assegurar que des de l’administració es donen els missatges i es proporcionen les eines i el suport més convenients per a cadascun dels dos camins si volem maximitzar les probabilitats d’èxit de les persones que, d’una manera o de l’altra, decideixen optar pel sempre complicat i meritori camí d’emprendre.

 

Lluís Juncà

President de la sectorial d’Empresa, Indústria i Serveis

empresa@esquerra.cat