Universitats i Recerca

Màxim històric de despesa per la Societat del Coneixement

Eva Jané
Eva Jané

El Pressupost 2022 preveu un increment excepcional de la despesa pública, que assoleix un valor rècord de 38.139 M€, 5.618 milions més (17,3%) que en els comptes del 2020.

Aquesta dotació històrica permetrà garantir els recursos materials i personals necessaris per seguir lluitant contra la pandèmia i alhora avançar en la reactivació social i econòmica del país, amb més de 3 de cada 4 euros destinats a inversió social, i que contribuiran a promoure una societat del coneixement generadora d’oportunitats.

Estem davant d’un pressupost expansiu, de màxim històric de despesa en el seu conjunt (38.000 M€) on, efectivament, el Departament de Recerca i Universitats creix, i ho fa per sobre de la mitjana de creixement del pressupost (144 M €, un 14,2% ).

El pressupost en el nostre àmbit s’orienta al desenvolupament d’estratègies d’impacte territorial i social en l’àmbit de la recerca i les universitats que articulin projectes de transformació econòmica, innovació regional, reequilibri territorial i cohesió social.

El Pacte Nacional per la Societat del Coneixement (PNSC) va establir estratègies d’impacte territorial i social en l’àmbit de la recerca i les universitats necessàries per a generar projectes de transformació econòmica i cohesió social, i és amb aquest pressupost que la Societat del Coneixement podrà afrontar en gran part, com a conseqüència de l’increment en el seu finançament.

Aquest increment pressupostari es destina a la millora del finançament basal de les universitats públiques, com a base sobre la qual es podrà abordar el nou model de finançament, per exemple amb el Programa de Foment de la Recerca (PROFOR) augmentant la inversió del PROFOR fins als 21 milions d’euros, 11’8 milions més que al 2020, en l’increment de 70 M€ en finançament universitari, en la dotació de 212 M€ en R+D+I en el seu conjunt, o en l’increment en 10 M€ de les inversions en les instal·lacions universitàries.

Per altre part, les polítiques públiques de recerca incrementen la seva dotació pressupostària en un 43% fins arribar als 292 M€, donant compliment a les conclusions del PNSC que fixen en l’objectiu de finançament en un 2’12% del PIB en un període de 5 anys, amb una aportació pública del 0,75%. Aquesta inversió es tradueix en l’augment de les línies de SGR, la formació d’investigadors, els centres CERCA i l’ampliació de la dotació de la convocatòria ICREA (de 10 a 20), així com les accions relatives a l’impuls a les grans infraestructures, reforçant el suport a les tres grans infraestructures existents que presten servei a la resta d’investigadors i centres de recerca del sistema, amb una aportació extraordinària de 1’5 M€ al Sincrotró ALBA, 1’4 M€ per al desenvolupament de l’ALBA2, 2’7 M€ al Barcelona Supercomputing Center (BSC) per al projecte MareNostrum5, i 250.000 euros addicionals al Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG).

A l’empara de la futura Llei de la Ciència, es desplegarà una Estratègia Catalana de Ciència Oberta per facilitar la posada a disposició de dades científiques als agents del sistema de coneixement, i per tal d’impulsar-ho, s’aportaran 4’3 MEUR al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Els nous pressupostos permetran avançar cap a la consolidació d’un nou model d’educació superior, amb una millora substancial del finançament, basat en un model sòlid i estable, respectuós amb l’autonomia financera, i facilitaran el desenvolupament de l’activitat acadèmica i científica amb els màxims estàndards de qualitat. Així com potenciaran que el coneixement i el seu potencial de transformació surti de les universitats i dels centres de recerca per impactar positivament sobre la societat, afavorint la transferència del coneixement.

Però, la qüestió és si amb aquest creixement pressupostari es podrà revertir la precarietat estructural de les plantilles de les universitats i de la recerca en general, per una part, protegir el talent i per altre promoure un relleu generacional digne, tant necessaris per transformar la societat del coneixement, i que aquest coneixement reverteixi en el conjunt del país.

 

Eva Jané

Presidenta de la sectorial d’Universitats, Recerca i Innovació

universitatsrecerca@esquerra.cat