Comerç Turisme i Consum

Turisme de qualitat, preus justos i desprecarització

Laura Castel Fort
Laura Castel Fort

El proppassat 29 de novembre, en el si de la Comissió d’Indústria, Comerç i Turisme del Senat, Esquerra Republicana vàrem aconseguir fer aprovar una moció molt important per al sector hoteler. Es tracta d’una iniciativa que insta el govern espanyol a incorporar als plecs de contractació que liciten el servei d’IMSERSO, un estudi al detall dels costos, que garanteixi, al menys, la cobertura de les despeses d’explotació mitjanes per pernoctació. Així mateix, instem a treballar, per garantir la participació en aquest programa i en condicions de competitivitat, als establiments de 3 estrelles per tal de garantir la qualitat del servei en unes condicions laborals dignes. I finalment, instem a obrir un diàleg entre els agents i operadors del sector turístic i els institucionals per treballar en l’elaboració dels futurs programes de turisme social per pactar condicions que garanteixin la viabilitat i sostenibilitat del conjunt del sector en els períodes de temporada baixa.

Si els dos últims anys han estat marcats per la pandèmia i les duríssimes conseqüències sobre el sector turístic, els ERTOs massius i el tancament temporal de l’activitat, també han estat una oportunitat per a la reflexió i el replantejament del model turístic.

Després de la reactivació del sector, especialment aquest estiu, es torna a debatre la manera d’aconseguir la desestacionalització i la desprecarització d’un sector que arrastra greus problemes estructurals vinculats a les condicions de treball i al model de negoci.

Un dels motors per a aquesta desestacionalització i l’estabilitat laboral és el programa IMSERSO, que permet mantenir l’activitat turística durant tot l’any i ofereix un servei complementari al de les prestacions del Sistema de la Seguretat Social, amb l’objectiu d’oferir, a les persones grans, una major oferta cultural i recreativa, que contribueixi a millorar la seva qualitat de vida, la salut i la prevenció de la dependència. Per tant, es tracta d’un programa amb un important retorn social i econòmic.

El recent estudi encarregat pel sector a la Universitat d’Alacant (“Estudio del impacto económico – retorno de la subvención pública -, del programa de turismo social IMSERSO”), quantifica que l’Estat recupera 1,65 euros, per cada euro invertit en el programa, en concepte de recaptació. Així mateix, alerta que, el no manteniment del IMSERSO costaria, a l’Estat, uns 30 milions addicionals a l’any en concepte de subsidis a l’atur, atesa la destrucció d’uns 53.000 llocs de treball, conseqüència del tancament d’establiments i la reducció de l’activitat.

Aquest estudi també alerta dels riscos del model de finançament dels costos unitaris suportats pels establiments hotelers, lligats al turisme social, i que segons les dades, es troben en una forquilla d’entre 27 i 33 euros per pernoctació en funció de si suporten o no els costos d’estructura. L’escàndol del programa IMSERSO, és que el finançament que s’abona amb aquest programa està molt per sota d’aquests costos d’explotació.

Des de diferents associacions hoteleres s’ha alertat de que els últims plecs del IMSERSO sofreixen una total absència d’estudis de costos realistes, que exclouen de facto, els establiments de 3 estrelles. Per tot això, exigeixen establir negociacions amb el Govern per tractar de trobar solucions que fixin la solidesa del programa i ofereixin perspectives de viabilitat al sector.

Hem de ser conscients que el sector turístic català està integrat per més de 78000 empreses, la majoria pimes, que representen un 12% del PIB i un 14% dels llocs de treball. I si ens fixem en àrees de costa (Catalunya, País Valencià i Illes) aquesta dependència és encara més gran i exigeix mesures que puguin garantir perspectives de futur per als territoris.

Precaritzar el sector mitjançant licitacions que provoquen baixes temeràries, concursos deserts, o l’expulsió d’establiments que no poden oferir els preus rebentats que es demanen, no s’adiu gens amb l’esperit d’un executiu que s’autonomena el més progressista de la història. Només vetllant pel manteniment de preus justos, que assegurin condicions laborals dignes, podrem impulsar el desenvolupament del sector i canviar el paradigma cap a un model de turisme de qualitat. I això, mitjançant les eines que ofereix la contractació pública és possible. Només fa falta voluntat política.

 

Laura Castel Fort

Senadora i vocal de la sectorial de Comerç, Turisme i Consum

comercturisme@esquerra.cat