Comerç Turisme i Consum

Empoderem les persones consumidores

Carles Soriano
Carles Soriano

La tendència inflacionària que pateix Catalunya està afectant negativament el poder adquisitiu de les llars catalanes. Concretament, la inflació va registrar un 5,3% interanual el passat mes de novembre. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha exposat que el desmesurat increment del preu de l’electricitat ha provocat un creixement de la factura a les llars d’un 41%, creixement que s’acumula al del 18’7% que tingué lloc l’any 2020.

Així mateix, cal tenir en consideració l’alta concentració del mercat elèctric. Segons la Comissió Nacional del Mercat i Valors, en el segment domèstic de l’Estat espanyol, el 81% dels kilovats són contractats a l’oligopoli composat per tres empreses: Endesa (35%), Iberdrola (34%), Naturgy (14%). Aquest fet – entre d’altres- no ajuda a que s’estableixin dinàmiques competitives entre elles.

En aquest escenari, és imprescindible promoure totes aquelles actuacions que permetin reforçar la sobirania energètica i tecnològica del país per garantir els drets de les persones consumidores i avançar cap a un model més democràtic i sostenible.

Sabem que les persones consumidores, quan estan organitzades i estableixen dinàmiques de cooperació, tenen un poder immens i poden esdevenir una palanca de canvi per transformar el model energètic. Cal, per això, sacsejar consciències i assumir compromís envers la societat.

El repte consisteix en empoderar les persones consumidores perquè siguin actors més actius i fonamentals en els mercats energètics del futur i que tinguin garantit el dret a consumir, produir, emmagatzemar i vendre electricitat. Fins ara, el rol eminentment passiu de les persones consumidores, consistent només en consumir l’electricitat que necessiten, ha d’evolucionar cap al seu empoderament mitjançant la seva participació activa en els mercats, no només com a persones consumidores sinó també com a oferents. L’autoconsum i les comunitats locals d’energia - en diferents modalitats – en són un exemple. Cal doncs, facilitar la seva creació i implementació arreu del país, cosa que volem potenciar atesa la seva importància. Un exemple concret, el veiem en l’actuació recentment realitzada per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) mitjançant la qual ha obert una línia d’ajuts de 115 milions d’euros per incentivar l’autoconsum i l’emmagatzematge d’energia i les energies renovables tèrmiques.

 

Carles Soriano i Badell

President de la sectorial de Comerç Turisme i Consum

comercturisme@esquerra.cat