Fòrum Sindical

Acollir també vol dir garantir els drets laborals per a tothom

Carles Bertran i Bruguera
Carles Bertran i Bruguera

La normativa d’estrangeria estableix que els treballadors i treballadores estrangers amb autorització de treball tenen els mateixos drets laborals i de seguretat social que els espanyols. Pel que fa als que es troben sense autorització administrativa, la Llei d’estrangeria estableix que, si hi ha relació laboral, la manca de papers no invalida els drets vinculats al contracte de treball, perquè, de fet, és aquesta relació laboral la que els genera.

Malauradament, milers de treballadors i treballadores estrangers sense papers que es veuen obligats a treballar en l’economia submergida desconeixen que tenen drets laborals i això afavoreix la seva explotació laboral. Per tant, se’ns presenta al davant el repte de garantir aquest coneixement a aquestes persones que es veuen abocades a treballar sense papers fins a tres anys per poder regularitzar la seva situació.

Per fer-hi front, tenim un instrument legislatiu molt important. La Llei d’acollida a persones immigrades i retornades a Catalunya, impulsada per ERC, estableix la creació dels serveis de primera acollida i la formació de català, de coneixements de la societat catalana i, molt especialment, de coneixements laborals.

I en aquest repte per donar a conèixer que no tenir papers no implica no tenir drets laborals, les organitzacions sindicals són uns aliats de primer ordre. Per tant, és imprescindible promoure l’afiliació als sindicats dels treballadors i treballadores estrangers, amb o sense papers. Això els dotarà de recursos de defensa en la seva vida laboral i els permetrà participar en la definició de les condicions que han de regir la seva feina.

En definitiva, donar a conèixer els drets laborals i promoure la participació sindical dels treballadors estrangers, sigui quina sigui la seva situació administrativa, es configura com un repte de primer ordre de la nostra organització.

 

Carles Bertran i Bruguera

Membre de les sectorial de Fòrum Sindical i Ciutadania i Migracions