Empresa

Un mercat de treball global

Lluís Juncà
Lluís Juncà

L’evolució tecnològica del segle XX sembla que no fa més que accelerar-se aquest segle XXI. Diversos descobriments científics però sobretot l’aplicació pràctica de tecnologies com la intel·ligència artificial, els nous materials, la computació quàntica, la biotecnologia o el blockchain faran evolucionar radicalment els tipus d’empreses de les nostres economies i, per tant, també els seus llocs de treball.

Davant d’aquest canvi tecnològic tant important, la formació dels treballadors haurà de ser diferent i, sobretot, caldrà que evolucioni al llarg del temps per ser capaços d’adaptar-se a una realitat en què el canvi, la incertesa i el dinamisme seran la constant. Això ja està plantejant problemes d’escassetat de talent tecnològic en moltes empreses catalanes a qui contractar i retenir persones els és cada cop més difícil. De fet, ja és habitual que empreses d’aquí obrin centres fóra de Catalunya per tenir més i millor accés a l’actiu més essencial: treballadors qualificats. També existeix aquesta dinàmica en el sentit contrari, és a dir, empreses estrangeres que obren centres a Catalunya justament per accedir al talent català.

És a dir, la tecnologia està internacionalitzant el mercat laboral, perquè genera una demanda global i multisectorial de persones amb formació tecnològica i, també, perquè mitjançant la pròpia tecnologia cada cop és més fàcil treballar per una empresa des de milers de quilòmetres de distància. Una dinàmica que genera, al mateix temps, oportunitats i reptes.

 

Lluís Juncà

Director general d'Innovació i Emprenedoria i president de la sectorial d'Empresa

empresa@esquerra.cat