Treball Autònoms i Economia Social

Polítiques municipals en l'àmbit de l'ocupació

Marta Massagué i Susana López
Marta Massagué i Susana López

Actualment, els municipis tenen un rol molt important en la detecció i l’impuls d’iniciatives per enfortir el teixit empresarial del seu territori, alhora que capacitar als seus ciutadans i ciutadanes per adaptar-se millor als canvis que han de venir, i aquells que s’han accelerat amb la pandèmia.

A Catalunya, tenim experiències exitoses en polítiques de mercat de treball impulsades des del mateix territori, amb caràcter integral, preventiu i proactiu, i sabem que l’èxit passa, en gran part, per la coordinació tant amb altres agents del territori com amb els diferents sectors empresarials a impulsar.

Les experiències més interessants les trobem en els municipis que es vinculen en la dinamització i la promoció d’un sector econòmic, impulsant-lo i acompanyant-lo.

Una d’aquestes experiències, és el programa Talent, Treball i Tecnologia gestionat per diversos Ajuntaments del Vallès Occidental, des del que s’impulsa la tecnologia com a motor transformador de les persones, empreses i institucions per construir un model de creixement sostenible, innovador i competitiu que minimitzi les desigualtats socials.

Una altra experiència destacable és el del sector tèxtil a la comarca de l’Anoia, on el treball conjunt entre Fitex, com la Fundació per a la innovació tèxtil, conjuntament amb l’Ajuntament d’Igualada, i algunes empreses punteres del sector, ha fet possible una nova escola de confecció al municipi, que ha de permetre que moltes empreses tèxtils acabin produint majoritàriament a Catalunya, amb l’impacte econòmic, però també mediambiental i de sostenibilitat que això genera.

Dos exemples, però n’hi poden haver-hi molts més. Els municipis, com a administració més propera a la ciutadania tenen un rol importantíssim per avançar-se i dinamitzar activitats econòmiques des de les estratègies concertades i coordinades amb la resta d’agents dels territoris.

 

Marta Masagué, secretària general de la sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social

Susana López, vocal de Feminismes de la sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social