Universitats i Recerca

Un model universitari i de recerca al servei de la ciutadania

Eva Jané
Eva Jané

Des de la Sectorial d’Universitats, Recerca i Innovació, de cara les Municipals 2023 presentem unes propostes basades en un model orientat a la recerca, la innovació, l’excel·lència i la solidaritat, on es situï la ciutadania al centre del cercle de la innovació.

Volem transformar els municipis en els quals el centre de les polítiques municipals siguin les persones (educació, cultura, benestar, igualtat…) i treballar amb els objectius de desenvolupament sostenible.

Aquest model ha d’estar orientat a l’excel·lència i es fonamenta en el desenvolupament professional, la recerca i la innovació per impulsar la transferència del coneixement en l’àmbit de la salut i el benestar social. Volem promoure des de els municipis, un model local econòmic divers, competitiu i sostenible, basat en l’economia productiva i que aprofiti el talent humà a partir de la recerca i la innovació, que permeti mantenir l’estat del benestar i que ajudi solidàriament a corregir les desigualtats socials. Així mateix, afavorir i enfortir la creació d’espais de treball col.laboratiu per aprofitar les sinergies locals i impulsar projectes que reverteixin en el territori.

I no ens oblidem dels Campus Universitaris, que han d’estar també al servei de la ciutadania. Proposem que els municipis impulsin un servei d’universitats i un Consell universitari amb l’objectiu de promoure projectes de col·laboració en recerca i transferència de coneixement a la ciutadania. Amb l’objectiu de buscar sinèrgies per donar suport a les diferents activitats que s’organitzin des de les universitats i impulsar i generar actuacions encaminades a la construcció d'un sistema universitari que potenciï projectes de col·laboració en recerca i transferència de coneixements a la societat. I de retruc, apropar el coneixement que es genera des de la universitat cap a la ciutadania i especialment als centres docents de secundària.

Algunes idees:

  • Impulsar la creació de plataformes mixtes entre empreses productores, universitats i empreses gestores de residus, per tal d’afavorir la innovació i l’economia circular, amb coordinació dels municipis.
  • Establir un anàlisi metropolità, generant un discurs i accions específiques. Som una terra interconnectada, cal generar oportunitats amb tot el territori en aquells àmbits on les decisions ens afecten conjuntament.

 

 

Eva Jané

Presidenta d ela sectorial d’Universitats, Recerca i Innovació