Treball Autònoms i Economia Social

La relació entre el treball digne i la igualtat de gènere, ODS 8 de l’Agenda 2030

Susana López
Susana López

El treball digne forma part de l’Agenda de Desenvolupament Sostenible des de la seva aprovació, és l’objectiu número 8; aquest integra una sèrie de fites que ajuden a entendre l’abast del treball digne que es troba íntimament relacionat amb la igualtat de gènere, un dels altres objectius de l’Agenda.

Què suposa el treball digne? Que homes i dones tenen la mateixa oportunitat d’una feina productiva en llibertat, equitat, seguretat i amb dignitat. El treball digne necessàriament se sosté en quatre fonaments estratègics i en un transversal que ERC té en compte a l’hora de dissenyar les estratègies d’ocupació. Concretament: són

  • Creació d’ocupació: promoure i generar oportunitats perquè dones i homes treballin en llibertat, igualtat, seguretat i dignitat.
  • Drets en el treball: garantia de drets laborals, llibertat sindical, d’associació i negociació collectiva, superació de la discriminació, igualtat en el tracte i d’oportunitats.
  • Diàleg social: cooperació entre govern, organitzacions empresarials i sindicals per trobar consensos en l’aplicació i desenvolupament normatiu i polítiques que afavoreixin el treball digne.
  • Protecció social: salaris dignes, condicions de treball saludables i segures i seguretat social.

El fonament transversal a tots els anteriors és la igualtat de gènere i la lluita contra la discriminació. Això implica que la igualtat de gènere és un objectiu de treball digne i que totes les accions polítiques han de ser dissenyades, executades i avaluades tenint en compte el diferent impacte entre dones i homes. L’objectiu 5 de l’Agenda 2030 sobre igualtat de gènere i empoderament de les dones, és, doncs, l’eix transversal que impregna el treball digne.

En tota agenda de progrés econòmic i polític ha d’haver-hi tres eixos: la igualtat de gènere, l’eix mediambiental i el social. El progrés i el desenvolupament sostenible no pot donar-se sense ells. Davant la creixent precarització de les vides, la desigualtat econòmica i la falta de democratització econòmica, hem d’apostar per les propostes de l’economia feminista.

Fer República en termes econòmics significa garantir el dret a una feina digna amb un salari digne i l'obligació de contribuir al bé comú. Des d’ERC continuem treballant per la República feminista i del treball digne.

 

Susana López

Vocalia de Feminismes de la sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social