Societat digital

La no-neutralitat de la tecnologia i les polítiques digitals

"Cal trencar el mite de la neutralitat tecnològica per a poder entomar els reptes digitals pendents amb la perspectiva més humanista, ètica i social possible"

Carlota Gallés
Carlota Gallés

Resulta gairebé impossible trobar un partit que no vulgui posar recursos tècnics per a solucionar, per exemple, la burocràcia municipal; “l’administració ha de ser més digital, volem fer possible que tots els tràmits municipals es facin en uns pocs clics”, és una premissa que tot color polític signarà, però és clau quin color polític les signi, doncs les polítiques digitals no són neutres. L’elecció, l’ús i l’aplicació de la tecnologia té càrrega ideològica, i les polítiques digitals no en resten exemptes. Cal trencar el mite de la neutralitat tecnològica per a poder entomar els reptes digitals pendents amb la perspectiva més humanista, ètica i social possible.

Des d’Esquerra Republicana tenim clar com ha de ser aquesta perspectiva: inclusiva. Les polítiques digitals que s’emprenguin des de l’administració han de prioritzar la cura de les persones, així com de les seves dades; cal que dites polítiques tinguin present la petjada de carboni, doncs l’ús de la tecnologia no resta exempt de contaminar; i cal cercar els mecanismes per allargar la vida útil de tots els aparells tecnològics, per aprofitar-ne tots els recursos. Les polítiques públiques tenen la responsabilitat de no deixar ningú enrere, i en el cas que ens ocupa hem de garantir que no fem més gran la preexistent escletxa digital. Digitalitzar no va només de tenir "bones idees". Tenim moltíssim talent expert al sector, i comptem també amb una ciutadania què, amb eines de participació, pot aportar propostes excel·lents. Sens dubte, tenim l'obligació d'aprofitar aquest talent i aquestes idees, ja sigui amb trobades, hackatons o bé fent de l'open data una nova eina de transparència i creixement, però volem alguna cosa més que "digitalitzar per digitalitzar".

Amb la revolució digital hi ha raons per a pensar que els canvis són molt ràpids, que s’escurcen els temps de reacció per a afrontar els nous reptes econòmics i socials. Per això, amb més raó es fa necessari formar als ciutadans per a dotar-los (dotar-nos) de sobirania tecnològica, per a crear ocupació i ser capaços de créixer de manera inclusiva, incrementant el benestar del conjunt de la societat. La nostra manera de fer trenca amb la lògica ultra-capitalista, antiecològica i antihumanista; recolzem els projectes que posen a les persones al centre, i fem polítiques que se centren en allò que és important, la ciutadania i el seu benestar. Caldrà tot el coneixement compartit possible per a trobar solucions que ens ho permetin, però només serà possible avançar cap a un futur més just i sostenible si ens posem les ulleres de la tecnologia més social i responsable.

I nosaltres ho fem, i ho seguirem fent!

 

Carlota Gallés

Secretària general de la sectorial de Societat Digital

societatdigital@esquerra.cat