Treball Autònoms i Economia Social

Treball i Pressupostos: en el centre de les relacions socials i econòmiques

"El Departament d’Empresa i Treball tindrà un increment respecte al pressupost anterior, un 28% més"

Mingo Meseguer
Mingo Meseguer

El treball és l’activitat essencial de les persones, en virtut de la qual es relacionen amb el seu entorn. Per això, és fonamental que els Pressupostos contemplin importants partides que incideixin i millorin el dia a dia de la ciutadania i a la vegada estiguin ajustats als temps que vivim.

Algunes dades:

Primer de tot, cal remarcar que el Departament d’Empresa i Treball tindrà un increment respecte al pressupost anterior, 1.348 M€ enfront 1.053 M€, un 28% més. Els principals eixos d’actuació del Departament seran:

  • Impulsar el desplegament de la concertació territorial
  • Desplegar programes de suport a la transformació de negocis mitjançant l’economia social i el treball autònom
  • Impulsar projectes i programes de formació professional per a l’ocupació, d’assessorament, inserció i orientació amb especial atenció a les persones joves, les majors de 45 anys i persones en atur de llarga durada i en risc d’exclusió laboral i social.

Aquests són els àmbits més destacats on va destinat el pressupost:

  • Polítiques de foment de l'ocupació, formació professional i ajuda a la integració laboral de persones amb discapacitats: es destinaran 951 milions, un 8,3% més que el 2022.
  • Reforçar el sistema de formació professional, l’equiparació salarial del professorat d’FP, la consolidació de l’increment de places i la creació de nous grups es destinaran 99 milions addicionals.
  • Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025: és una de les prioritats del departament, s’ha assignat 680 milions per garantir l’execució d’aquest. Recordar que l’objectiu del Pacte és transformar el model industrial de Catalunya, rellançar l’economia productiva, crear ocupació de qualitat i augmentar el pes de la indústria en l’estructura econòmica.
  • Un dels aspectes més rellevants és que permetran la consolidació d’uns 4.300 professionals en l’àmbit de la salut i la incorporació d’uns 7.000 professionals en l’espai educatiu.

Tenint en compte que elaborar uns pressupostos comporta prioritzar uns recursos escassos, aquests del 2023 palesen un avenç important, del tot necessari, per fer canviar les coses; segurament són perfectibles i millorables en els pròxims anys. Malgrat això, és necessari no oblidar l’estructural dèficit fiscal estructural que pateix el nostre país, i que podem situar, com a mínim, en el 8% del PIB, agreujat per la contínua opressió econòmica que exerceix el govern espanyol (no importa les sigles, ni si és de dretes o d’esquerres).

 

Mingo Meseguer

President de la sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social

Esquerra Republicana

treball@esquerra.cat