Fòrum Sindical

Al Pressupost, les persones al centre

"És un acord que no s’havia produït abans, amb patronals i sindicats, amb agents socials i econòmics del país que, més enllà dels partits polítics, treballen pel progrés del país"

Montserrat Nieto Méndez
Montserrat Nieto Méndez

Sens dubte l’aprovació dels pressupostos obre una nova etapa al país. Una nova etapa que posa les bases per reactivar l’economia malmesa per la pandèmia on l’augment de preus ha ressaltat la insuficiència dels salaris, una etapa que ens ha d’ajudar en la lluita contra la precarietat i la pobresa laboral, que començarà a canviar aquestes condicions laborals injustes que tan bé coneixen les i els joves i que en definitiva, ha d’impulsar la transformació del model productiu.

No podem parlar del Pressupost sense parlar de xifres. En aquest punt doncs recordar que s’hi destinen 950 milions d’euros a la millora del servei públic d’ocupació, a la formació i al desenvolupament professional en sintonia amb les necessitats del mercat de treball, a donar suport al treball autònom. D’aquests diners, 215 milions aniran a programes d’ocupació adreçats específicament a dones. Destacar també els 242,3 milions que donaran suport a projectes d’economia social i solidària o incrementant els llocs de treball reservats a persones amb discapacitat. Si afegim l’increment en un 8% l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), es fa evident que la nova etapa que s’inicia situa les persones al centre.

Ens reforça saber que el projecte de Pressupostos ha comportat participació, mediació, negociació i diàleg, eines que per a qui ens dediquem a la representació sindical són estratègiques en el nostre dia a dia. És un acord que no s’havia produït abans, amb patronals i sindicats, amb agents socials i econòmics del país que, més enllà dels partits polítics, treballen pel progrés del país, un progrés que passa necessàriament per un treball digne, de qualitat, amb unes condicions que reconcilien la feina amb la vida.

 

Montserrat Nieto Méndez

Secretària general de Fòrum Sindical

Esquerra Republicana

forumsindical@esquerra.cat