Treball Autònoms i Economia Social

Esquerra en defensa del sistema públic de pensions

El dimarts 12 d'abril va tenir lloc el webinar Esquerra en defensa del sistema públic de pensions, a càrrec de Jordi Salvador, diputat al Congrés de Diputats, que va fer un repàs del procés de reforma de les pensions i el posicionament polític d'Esquerra Republicana.

Jordi Salvador i Duch
Jordi Salvador i Duch

El dimarts 12 d'abril va tenir lloc el webinar Esquerra en defensa del sistema públic de pensions, a càrrec de Jordi Salvador, diputat al Congrés de Diputats, que va fer un repàs del procés de reforma de les pensions i el posicionament polític d'Esquerra Republicana. La sessió va ser presentada per Chakir el Homrani, secretari nacional de Treball, que va ressaltar la importància d'explicar la posició d'Esquerra vers les pensions, subratllant que "el model d'Esquerra és un sistema públic de pensions el màxim redistributiu i solidari".

 

Les recomanacions del Pacte de Toledo

En Jordi Salvador va explicar el procés de reforma de les pensions, encetat el 2016 arran de la reunió del Pacte de Toledo (un pacte que s’ha de renovar cada cinc anys i en el que el legislatiu fa recomanacions a l'executiu que no són vinculants), en el que Esquerra Republicana va començar a exigir al Govern Rajoy acabar amb l'espoli de les pensions (març 2018), tant del Fons de Reserva per assegurar les pensions futures com per cobrir les carències de les cotitzacions. 

Analitzant la magnitud de les dades, es va detectar que molts diners de la caixa de la Seguretat Social es destinaven a altres finalitats socials que no tenien res a veure amb les pensions, com ara determinats conceptes que podrien finançar-se via impostos. En conjunt, en els darrers 40 anys s'havien destinat més de 500.000 ME de la caixa de Seguretat Social a despeses impròpies, uns 23.000 ME anuals. Inclús el Tribunal de Cuentas va acabar reconeixent un deute de 100.000 ME de l'Estat amb la Seguretat Social (agost 2020).

En el transcurs dels debats del Pacte de Toledo, Jordi Salvador va alertar que no es parlés de treball com a qüestió de fons del sistema públic de pensions, bandejant el concepte de solidaritat intergeneracional de la classe treballadora, tal i com va exposar en la primera intervenció de l'esmena de la totalitat del PP a la llei de pensions:

 

Durant el debat, Esquerra Republicana va denunciar el saqueig de la caixa de la Seguretat Social i va votar en contra de les primeres recomanacions del Pacte de Toledo (febrer 2019), entre d'altres, per no actualitzar l’IPC i no comprometre's a fer una auditoria dels comptes, tal i com en Jordi Salvador va explicar en Comissió:

 

Esquerra Republicana i EH Bildu van presentar 15 vots particulars a les recomanacions del Pacte de Toledo (2020), entre els quals s'incloïen: sostenibilitat financera, increment de l'IPC, auditoria dels comptes, adequació dels períodes de cotització, mútues, edat de jubilació als 65 anys, prestacions de viduïtat, garantia de suficiència de 60% del salari mitjà, no recomanació de sistemes complementaris i recomanacions relatives a treball juvenil, persones amb discapacitat i treballadors migrants.

Finalment, es va aprovar l'Informe d'Avaluació i Reforma del Pacte de Toledo (2022) amb 21 noves recomanacions en que Esquerra Republicana es va abstenir arran dels acords assolits: actualitzar les pensions amb l'increment de l'IPC, reconeixement de l'espoli de la caixa de la Seguretat Social i el compromís de no destinar més diners de les pensions a despeses impròpies a partir del 2023.  Una posició que Jordi Salvador va exposar al Congrés de Diputats:

 

La reforma de les pensions

Un cop aprovades les recomanacions del Pacte de Toledo, el Govern espanyol va presentar el Reial Decret llei 2/2023 de mesures urgents per a l'ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l'establiment d'un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions en el que, malgrat no acceptar l'anticipació de la jubilació als 65 anys i dificultar l’accés a la jubilació anticipada, Esquerra Republicana hi va votar favorablement pels acords assolits:

  1. Recuperar la revalorització de les pensions segons l’IPC.
  2. Fer una auditoria a la Seguretat Social.
  3. Millorar les prestacions mínimes i amb llargs períodes de cotització.
  4. Mantenir la taxa de substitució (80% del que s’ha cotitzat).
  5. Reforç del mecanisme d'equitat intergeneracional (MEI) arribant gradualment al 1,2% el 2030.

A més, Esquerra Republicana aconsegueix incorporar tres demandes històriques al nou acord estatal de pensions i alguna altra mesura:

  1. L'increment del 10 % en el complement de bretxa de gènere.
  2. L'ampliació de la “cobertura de llacunes” a 84 setmanes.
  3. La incorporació de la quota de solidaritat als salaris més alts que no cotitzen.
  4. Millorar les cotitzacions per la cura dels fills.

Jordi Salvador va exposar el contingut de l'acord en el seu discurs al Congrés de Diputats:

 

Les altres reformes: plans de pensions i autònoms

A part de les mesures urgents, la reforma de les pensions es concreta en altres modificacions legislatives. Prèviament es va aprovar la llei 12/2022 de regulació per a l'impuls dels plans de pensions d'ocupació en la que es regulen els nous fons de pensions d’ocupació de promoció pública oberts i s’introdueix la figura dels plans de pensions d’ocupació simplificats amb l'objectiu de facilitar l'accés a aquests mecanismes d'estalvi a treballadores i treballadors de rendes més baixes i autònoms.

Malgrat respectar els plans privats de jubilació com a opció individual, Esquerra Republicana va votar en contra de la llei, justament per enfortir el model de pensions públiques enlloc d'afavorir plans de jubilació privats, menys encara si es pretén vincular-los al sistema públic i bonificar-los fiscalment, tal i com en Jordi Salvador va explicar detingudament en aquesta entrevista de la plataforma pensionista i va exposar en el seu discurs sobre plans de pensions al Congrés de Diputats:

 

Finalment, pel que fa a la llei d'Autònoms, el model d'Esquerra Republicana és que les persones autònomes han de cotitzar pels beneficis reals. I, a banda, quedaria pendent de legislar les jubilacions anticipades i les mútues.

 

Sí a una República amb pensions dignes

Esquerra Republicana sempre s'ha mostrat favorable a un sistema de pensions dignes. Ja en l'anterior reforma Esquerra va rebutjar que l’edat de jubilació passi dels 65 als 67 anys i va votar en contra de les recomanacions del Pacte de Toledo per allargar l'edat de jubilació.

I l'any 2017, en la campanya del referèndum d'independència, Esquerra Republicana va defensar el Sí a una República amb pensions dignes en base a l'argumentari Parlem de pensions? i la jornada Una República de benestar en el que es van plantejar les bases del model de pensions de la futura República Catalana. 

 

ANNEX

Notícies

Jordi Salvador: "El sistema de pensions és viable; el que no es pot permetre és l'espoli a la caixa de la Seguretat Social" (març 2023)

Esquerra Republicana aconsegueix millorar les pensions per combatre la bretxa de gènere i redistribuir la riquesa (març 2023)

Esquerra Republicana aconsegueix incorporar tres demandes històriques al nou acord estatal de pensions (març 2023)

Exigencia de auditoría pública a la Seguridad Social (abril 2022)

Jordi Salvador: "Pedimos una auditoría para saber cuánto dinero se ha malgastado de la hucha de las pensiones" (desembre 2020)

Saqueig de la caixa de la Seguretat Social permès pel Pacte de Toledo (novembre 2020)

 Jordi Salvador (ERC): ‘Saqueig de la caixa de la Seguretat Social permès pel Pacte de Toledo’ (novembre 2020)

ERC y EH Bildu enmiendan casi totalmente el informe del Pacto de Toledo (novembre 2020)

El Tribunal de Cuentas exige resarcir a la Seguridad Social por 100.000 millones de gastos impropios (agost 2020)

Sí a una República amb pensions dignes (juliol 2017)

Esquerra vota en contra de les recomanacions del Pacte de Toledo, que servirà per allargar l’edat de jubilació (gener 2011)

Esquerra rebutja que l’edat de jubilació passi dels 65 als 67 anys (setembre 2010)

Vídeos

Esquerra en la defensa del sistema de pensions públic (abril 2023)

Discurs sobre Llei de pensions (març 2023)

Entrevista plataforma pensionsista. Ley de planes de pensiones de gestión privada (juliol 2022)

Intervenció en comissió "Ley fondos públicos de empleo" de gestió privada (juny 2022)

Intervenció esmena a la totalitat del PP a la Llei de pensions (setembre 2021)

No a la nueva reforma de pensiones. No a cargar el déficit público en la clase trabajadora (juliol 2021)

La gran mentira: el sistema de pensiones es insostenible (novembre 2020)

Explicando el saqueo de la caja de la Seguridad Social: Las pensiones sí son sostenibles (octubre 2020)

ERC exige al Gobierno acabar con el "expolio" de las pensiones (març 2018)

Documents

Esquerra Republicana i EH Bildu presenten 15 vots particulars al Pacte de Toledo

Informe d'Avaluació i Reforma del Pacte de Toledo

Conceptes que podrien finançar-se via impostos

Una República de benestar

Parlem de pensions?