Treball Autònoms i Economia Social

El CTESC, peça imprescindible del diàleg social a Catalunya

"Els debats i conclusions del CTESC formen part de la matèria de consens que fa que el nostre país avanci amb justícia social"

Toni Mora
Toni Mora

Si volem tenir un país socialment just, hem d’estructurar permanentment un sistema de diàleg social que generi propostes i acords a l’escenari sociopolític de Catalunya.

Els agents socials més representatius del nostre territori han de formar i conformar aquestes eines bàsiques per construir progrés amarant-lo de sòlides majories. El Govern de la Generalitat de Catalunya així ho està entenent i els consensos pel pressupost vigent van ser un clar exemple.

Aquest sistema de Diàleg Social cal enfortir-ho amb nous òrgans com el Consell de Diàleg Social i també desenvolupant i eixamplant el perímetre d’utilitat d’altres ja arrelats com el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC),

El CTESC és un òrgan consultiu i d’assessorament de Govern en matèries socioeconòmiques , laborals i ocupacionals. Així mateix, està configurat com un ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat i autonomia orgànica i funcional per al compliment de les seves funcions:

  • Emetre dictàmens amb caràcter preceptiu i previ a la tramitació de normes
  • Elaborar informes, estudis, la Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya
  • Coordinar, aquests dos pròxims anys, l’àmbit dels consells socials i econòmics de l’Euroregió Pirineus Mediterrània
  • Organitzar jornades, seminaris, conferències, congressos i promoure iniciatives relacionades amb l’estudi, debat i difusió d’aquestes matèries...

La institució funciona per consens i aprova els seus documents i dictàmens (que permeten vots particulars) amb aquesta línia. Tota la producció està a l’abast de tota la ciutadania al seu web https://ctesc.gencat.cat/index.html i xarxes socials.

I tot plegat per dir que l’etapa que es desenvolupa ara al si de la institució encara aprofundeix més en projectar de manera oberta i útil al conjunt d’administracions i ciutadania tota la intel·ligència col·lectiva dels i les 37 conselleres i consellers que formen el seu Ple, un equip tècnic de gran vàlua acadèmica i prestigi reconegut.

Una etapa on impulsem la presència a mitjans, xarxes socials, les relacions institucionals i socials, especialment amb l’administració més propera al ciutadà, la local; una obertura al màxim de la projecció per fer arribar la seva disponibilitat a tot el territori.

Els debats i conclusions del CTESC formen part de la matèria de consens que fa que el nostre país avanci amb justícia social.

Una institució pública important al servei del poble, el més important.

 

Toni Mora

President del CTESC i membre de la sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social d'Esquerra Republicana

treball@esquerra.cat