Fòrum Sindical

Mediació i competències

"El Departament de Treball ha mediat directament en els conflictes laborals i ha evitat l’aplicació directa de la normativa laboral en expedients de regulació d’ocupació i situacions de tancament"

Montserrat Nieto i Méndez
Montserrat Nieto i Méndez

La mediació i la conciliació són les eines de resolució de conflictes laborals que utilitza el Tribunal Laboral de Catalunya (TLC), organisme autònom i extrajudicial en virtut dels acords interprofessionals de Catalunya.

Cal contextualitzar aquestes eines en el marc de l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral, en l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat i en el Procés de Transformació del Servei Públic d’Ocupació vigents a Catalunya actualment.

I això ho fem explícit per pedagogia, per posar en valor la capacitat de mediació mostrada pels nostres equips de govern que, malgrat l’obstacle que suposa no disposar de totes les competències, han assolit grans percentatges d’èxit en la majoria dels conflictes que s’hi han abordat, quant calia arribar a un acord i quan el que calia era arbitratge.

Ens venen a la memòria experiències com Bicing i la rellevància de la mediació quan el diàleg social i la negociació col·lectiva no es respecten.

El Departament de Treball ha mediat directament en els conflictes laborals que es plantejaven al Tribunal Laboral i ha evitat l’aplicació directa de la normativa laboral en expedients de regulació d’ocupació i situacions de tancament.

Algú ho havia de dir.

 

Montserrat Nieto i Méndez

Secretària general del Fòrum Sindical

forumsindical@esquerra.cat